Club romanta

Regulament si adeziune

Regulamentul Clubul ROMANȚEI, clubul SPERANȚEI 

REGULAMENT PENTRU MEMBRI CLUBULUI ROMANȚEI proiect al  Alhambrei Star srl în parteneriat cu Asociația Femeilor din Romania ÎMPREUNA

CLUBUL ROMANȚEI este o formă artistică creată din dorința membrilor fondatori de a reinvia și a aduce în constiinta cetățenilor importanța, frumusețea și originalitatea genului muzical numit ROMANȚA

Poate să se înscrie în Clubul ROMANȚEI oricine iubește acest gen muzical chiar dacă nu poate cînta ci îl ascultă cu plăcere.

Prin înscrierea în Clubul ROMANȚEI  toți membri au obligația să aibe o atitudine de respect față de valorile promovate, față de membri clubului, să respecte programul propus, să nu denigreze sub nici o formă atmosfera și valorile promovate în cadrul clubului și în cadrul activităților artistice desfășurate .

Din Clubul ROMANȚEI vor face parte:

  •  membri fondatori
  •  membri înscriși
  • colaboratori voluntari
  • persoane juridice   partenere 
  • invitati maeștrii lirici,actori,dansatori,alți artiști pentru „master-class”

Activitățile artistice se vor organiza cu sprijinul  direcțiilor de cultură din administrațiile locale,al Ministerului culturii,al diferitelor alte persoane fizice și juridice.

În acest sens „Clubul Romantei” poate primi sponsorizări și donații pentru susținerea evenimentelor organizate .Acestea sunt contabilizate separat în bugetul Alhambrei Star srl . 

Programul activităților desfășurate în Club sunt coordonate de un 

Consiliu Director care răspunde  de atragerea de noi membri în  Club,de atragere de fonduri, sponsorizari ,de alcătuire program pentru ca activitatea clubului  să se desfășoare conform prezentului regulament.

Taxa de înscriere de minim 360 lei anual este o cotizatie de membru ce se achită la înregistrare  și apoi la începutul fiecărui an. Se poate achita lunar(30 lei),trimestrial , semestrial sau total.

 Neplata cotizatiei atrage excluderea din club. 

Orice prejudicii privind atitudinea față de membri clubului, denigrări în spatiul public ,orice alte fapte ce sunt contrare unei atitudini demne si corecte față de spiritul clubului, atrage după sine excluderea din Club .

 În momentul în care se completează cererea(adeziunea) de a deveni membru al Clubului  se  asigură că prin depozitărea datelor personale  va fi protejată conform legislației în vigoare.